© 2019 Instytut Bezpieczeństwa Społecznego 

www.radykalizacja.pl

radykalizacja.pl

04 grudnia 2020

Prawicowy ekstremizm i terroryzm – transnarodowe powiązania, terminologia, incydenty, struktury i środki zaradcze

Poniższe studium koncentruje się na międzynarodowej działalności skrajnej prawicy w sześciu krajach: Finlandii, Francji, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA. Zostało zamówione przez Urząd Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, wydział ds. walki z terroryzmem, handlem narkotykami, przestępczością zorganizowaną i korupcją w 2020 roku. Autorzy są związani z fundacją Counter Extremism Project. Raport opisał wzrost skali działalności i międzynarodowy charakter aktywności skrajnej prawicy w latach 2015-2020. Stwierdza, że rośnie rola międzynarodowego aspektu działalności prawicowych ekstremistów.

 

Prowadzi do tego, że zjawisko ewoluuje w kierunku organizacji ogólnoświatowej napędzanej wspólnymi ideologiami i źródłami inspiracji. Efektami są ataki terrorystyczne w Nowej Zelandii, USA i w Niemczech, gdzie prawicowy ekstremizm uchodzi za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zdaniem FBI rok 2019 był najbardziej śmiercionośny od połowy lat 90.

 

Na poziomie Unii Europejskiej Radicalisation Awareness Network (RAN), sieć ponad 6000 ekspertów uznała w październiku 2019 roku, że prawicowy ekstremizm będzie rósł w siłę w kolejnym roku. Odzwierciedla to liczba aktów przemocy popełniona przez skrajną prawicę. Jak wykazał raport „Right Wing Terrorism and Violence” opublikowany przez Centrum Badań nad Ekstremizmem (C-Rex) Uniwersytetu w Oslo w latach 1990-2018 tylko w 18 krajach Europy Zachodniej zginęło lub było blisko śmierci co najmniej 757 osób. Rok 2019 jest natomiast drugi po 2016 pod względem ilości incydentów zakończonych śmiercią lub bliskich śmierci. Skala ataków terrorystycznych w Europie Zachodniej w ostatnich latach jest też największa od 1980 roku – końcówki tzw. lat ołowiu we Włoszech.

 

Raport dostępny jest w wersji angielskiej i niemieckiej

  POWRÓT

Inne artykuły: