radykalizacja.pl

04 grudnia 2020

Prawicowy ekstremizm i terroryzm – transnarodowe powiązania, terminologia, incydenty, struktury i środki zaradcze

Poniższe studium koncentruje się na międzynarodowej działalności skrajnej prawicy w sześciu krajach: Finlandii, Francji, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA. Zostało zamówione przez Urząd Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, wydział ds. walki z terroryzmem, handlem narkotykami, przestępczością zorganizowaną i korupcją w 2020 roku. Autorzy są związani z fundacją Counter Extremism Project. Raport opisał wzrost skali działalności i międzynarodowy charakter aktywności skrajnej prawicy w latach 2015-2020. Stwierdza, że rośnie rola międzynarodowego aspektu działalności prawicowych ekstremistów.

 

Prowadzi do tego, że zjawisko ewoluuje w kierunku organizacji ogólnoświatowej napędzanej wspólnymi ideologiami i źródłami inspiracji. Efektami są ataki terrorystyczne w Nowej Zelandii, USA i w Niemczech, gdzie prawicowy ekstremizm uchodzi za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zdaniem FBI rok 2019 był najbardziej śmiercionośny od połowy lat 90.

 

Na poziomie Unii Europejskiej Radicalisation Awareness Network (RAN), sieć ponad 6000 ekspertów uznała w październiku 2019 roku, że prawicowy ekstremizm będzie rósł w siłę w kolejnym roku. Odzwierciedla to liczba aktów przemocy popełniona przez skrajną prawicę. Jak wykazał raport „Right Wing Terrorism and Violence” opublikowany przez Centrum Badań nad Ekstremizmem (C-Rex) Uniwersytetu w Oslo w latach 1990-2018 tylko w 18 krajach Europy Zachodniej zginęło lub było blisko śmierci co najmniej 757 osób. Rok 2019 jest natomiast drugi po 2016 pod względem ilości incydentów zakończonych śmiercią lub bliskich śmierci. Skala ataków terrorystycznych w Europie Zachodniej w ostatnich latach jest też największa od 1980 roku – końcówki tzw. lat ołowiu we Włoszech.

 

Raport dostępny jest w wersji angielskiej i niemieckiej

  POWRÓT

Inne artykuły:

06 grudnia 2020
Jak można przeczytać na portalu Oko.Press, 26-letni Filip B. został przeszukany, a następnie zatrzymany 11 grudnia 2019 roku na podstawie brytyjskich przepisów antyterrorystycznych. Był podejrzany o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Na
06 grudnia 2020
Antysemityzm jest stałym elementem składowym ekstremizmu prawicowego, jednak w XXI wieku wykracza poza tradycyjnie rozumiany ruch neofaszystowski. Retoryka o rasowej niższości Żydów ograniczona jest tylko do podziemia neonazistowskiego, ale już
04 grudnia 2020
Poniższe studium koncentruje się na międzynarodowej działalności skrajnej prawicy w sześciu krajach: Finlandii, Francji, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA. Zostało zamówione przez Urząd Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, wydział
03 grudnia 2020
W okresie epidemii COVID-19 popularyzacji uległy teorie spiskowe dotyczące technologii 5G. Jest to jednak tylko część o wiele szerszego zjawiska, a jego początki sięgają wielu lat wstecz. Pojawienie się na
02 listopada 2020
  Uniwersytet w Gandawie oraz Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium zaprezentowały pierwsze rezultaty międzynarodowego badania dotyczącego komunikacji ekstremistów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Według stanu badań z 2018 roku 77% nastolatków
14 czerwca 2017
Zamiast „zarządzać strachem”, należy zastanowić się jak obniżać jego poziom, by skutecznie przeciwdziałać polaryzacji, ksenofobii i radykalizacji. Na całym świecie istnieją dobre praktyki jak przerwać proces radykalizacji – od edukacji
14 czerwca 2017
Skuteczne działania de-radykalizacyjne opierać się muszą na kilku podstawowych działaniach. Aby można mówić o trwałym efekcie konieczna jest współpraca międzynarodowa, podejście wieloagencyjne i wielosektorowe, pogłębiona edukacja oraz skorzystanie z już
14 czerwca 2017
Każdy człowiek powinien czuć się bezpieczny i żyć wolny od strachu. Jednak w dzisiejszym świecie rośnie poczucie niepewności i zagrożenia. Często prowadzi ono do polaryzacji opinii i uruchamia niebezpieczny proces

© 2019 Instytut Bezpieczeństwa Społecznego 

www.radykalizacja.pl