© 2019 Instytut Bezpieczeństwa Społecznego 

www.radykalizacja.pl

radykalizacja.pl

07 lutego 2021

Resocjalizacja i reintegracja społeczna ekstremistów i terrorystów – film Radicalisation Awareness Network

Resocjalizacja ekstremistów i terrorystów jest złożonym procesem, którego pożądanym rezultatem jest przygotowanie osadzonego do samodzielnego i niezależnego życia w społeczeństwie demokratycznym, bez kierowania się w nim ekstremistycznym światopoglądem i zaangażowania w działalność ekstremistyczną.

 

Radicalisation Awareness Network (RAN) za pośrednictwem portalu YouTube opublikowała film, w którym z punktu widzenia praktyków omówione zostały najważniejsze wyzwania związane z resocjalizacją penitencjarną i reintegracją społeczną ekstremistów i terrorystów, począwszy od przyjęcia do zakładu karnego, po przygotowania do zwolnienia.

Swoje doświadczenia przedstawiają Nadya Radkovska (Lider, Grupa Robocza RAN ds. Zakładów Karnych) oraz Francois Toutain (Grupa Robocza RAN ds. Policji i organów ścigania). Analizują oni różne aspekty i problemy związane z resocjalizacją i reintegracją ekstremistów i terrorystów, m.in. ocenę ryzyka, szkolenia personelu, rolę kapelanów więziennych.

 

 

Osobom szerzej zainteresowanym problematyką poruszoną w filmie polecamy podręcznik opublikowany przez RAN w 2020 r. – Rehabilitation of radicalised and terrorist offenders for first‑line practitioners. Podręcznik zawiera wskazówki dla praktyków w zakresie resocjalizacji i reintegracji ekstremistów i terrorystów, zarówno w więzieniu, jak i poza nim.

 

 

Aleksandra Tołczyk

  POWRÓT

Inne artykuły: